Projektové centrum Žilina

Typ: Projektové centrum
Adresa: Predmestská 1613, 010 01 Žilina
E-Mail: kpppza@gmail.com
Telefón: 041/ 723 46 89, 041/ 724 78 59
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO: 36143405
37976664
CPPPaP Bytča 
041/ 552 19 65, 0911 252 989 
Detail
37976672
CPPPaP Čadca 
041/4334181 - 2 
Detail
37976681
CPPPaP Dolný Kubín 
043/58621 07  
Detail
37901273
CPPPaP Kysucké Nové Mesto 
041/4212176 
Detail
31934625
CPPPaP Liptovský Mikuláš 
044/5525021  
Detail
00516970
CPPPaP Martin 
043/4302021 
Detail
37976699
CPPPaP Námestovo 
043/5581066 
Detail
37901796
CPPPaP Ružomberok 
044/4342634 
Detail
37976702
CPPPaP Trstená 
043/5391160 
Detail
36143405
CPPPaP Žilina 
041/ 565 00 18 
Detail
fotka
Dušan Grúň
Manažér
Projektové centrum Žilina
fotka
Monika Pinzíková
Zástupca manažéra
Projektové centrum Žilina