Základná škola Kurima, Družstevná 222

Typ: Základná škola
Adresa: Družstevná 222, 08612 Kurima
WWW:
E-Mail: sekretariat@zskurima.edu.sk
Telefón: 054 739 11 10
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037873962
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Passiová
Výchovný poradca
Základná škola Kurima, Družstevná 222
fotka
Mgr. Vincent Urda
Riaditeľ
Základná škola Kurima, Družstevná 222