CPPPaP Rožňava

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Letná č. 44, 048 01 Rožňava
E-Mail: ppprv@stonline.sk
Telefón: 058/ 4887062
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 00493031
035542837
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22 
058 / 7885857, 0908970481 
Detail
035543752
Základná škola Dobšiná, Zimná 190 
058/7941 342 
Detail
035543736
Základná škola Gemerská Poloma, Sládkovičova 487 
058/7950117 
Detail
035546875
Základná škola Košice - Dargovských hrdinov, Krosnianska 4 
556715719 
Detail
035543710
Základná škola Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199 
058/7884350 
Detail
035543680
Základná škola Plešivec, Československej armády 31 
058/792 11 72 
Detail
035543698
Základná škola Plešivec, Gemerská 1 
058/7921381 
Detail
035543671
Základná škola Rejdová, Rejdová 43 
058/7881637-38 
Detail
035543647
Základná škola Rožňava, Ulica pionierov 1 
058/7345278 
Detail
035543663
Základná škola Rožňava, Zakarpatská 12 
058/7343386 
Detail
035543639
Základná škola Rožňava, Zlatá 2 
058/734 28 64 
Detail
710053991
Základná škola Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 47 
058/7985106 
Detail
035543744
Základná škola s VJM Drnava, Drnava 105 
903238517 
Detail
035543621
Základná škola Sama Tomášika Rožňava, Zeleného stromu 14 
058 / 7881485, 7881486 
Detail
035543612
Základná škola Slavošovce, Slavošovce 125 
0918/586760 
Detail
035543604
Základná škola Štítnik, Školská 295 
0915/943 675 
Detail
030689333
ZŠ Ref.kresť.cirkvi VJM Rožňava, Kozmonautov 2 
058/7331 656 
Detail
710141921
Špeciálna základná škola s VJM Rožňava, J. A. Komenského 5 
058 / 7343873, 7886711 
Detail
00187615
Spoj.škola int.- ŠZŠ i Rožňava, Zeleného stromu 8 
587886720 
Detail
31309704
Spojená škola - ŠZŠ Dobšiná, Nová 803 
058/7885940 
Detail
fotka
Mgr. Jurina Ferenčíková
Psychológ
CPPPaP Rožňava
fotka
PhDr. Miloslava Bekešová
Psychológ
CPPPaP Rožňava
fotka
Mgr. Richard Kardos
Psychológ
CPPPaP Rožňava
fotka
PhDr. Peter Lőrincz
Psychológ
CPPPaP Rožňava
fotka
PaedDr. Eva Mátéová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Rožňava
fotka
Mgr. Marta Podhorínová
Riaditeľ
CPPPaP Rožňava
fotka
Katarína Kohutiarová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Rožňava