CPPPaP Sabinov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Ul. SNP 15, 08301 Sabinov
E-Mail: centrum@cpppapsb.sk
Telefón: 051/ 452 25 36
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945041
037876996
Základná škola s MŠ Krivany, Krivany 1 
051/4572476, 0910 897 681  
Detail
037876368
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72 
051/4591212 
Detail
036158097
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12 
051/4583236 
Detail
037944941
Základná škola s MŠ Poloma, Poloma 85 
051 / 4597350 
Detail
037944631
Základná škola s MŠ Rožkovany, Rožkovany 190 
051 / 4572350, 4522593 
Detail
037876856
Základná škola s MŠ Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 20 
051 / 4597227 
Detail
036158101
Základná škola s MŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19 
051 / 4582204 
Detail
37942247
ZŠ s MŠ Torysa, Torysa 26 
051/4597247 
Detail
042027373
Cirkevná ZŠ bl. Vasiľa Hopka Drienica, Drienica 97 
051 / 4584144, 4584241 
Detail
036161853
Cirkevná ZŠ Pod ochranou Bohorodičky Tichý Potok, Tichý Potok 71 
051 / 4591636 
Detail
fotka
PhDr. Alena Kollárová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Darina Bánociová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Marián Terifaj
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Daniela Vrábľová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Slavomíra Zajacová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Júlia Rabatinová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov