CPPPaP Sabinov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Ul. SNP 15, 08301 Sabinov
E-Mail: centrum@cpppapsb.sk
Telefón: 051/ 452 25 36
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945041
037878191
Cirkevná ZŠ sv. Demetera Ražňany, Ražňany 235 
051 / 4523000 
Detail
710062362
Základná škola Bodovce, Bodovce 90 
051 / 4523652, 0908639501 
Detail
710062427
Základná škola Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 130 
051 / 4583516 
Detail
042029511
Základná škola Dubovica, Dubovica 190 
051 / 4572021 
Detail
710062532
Základná škola Hubošovce, Hubošovce 56 
051 / 4595468 
Detail
710053312
Základná škola Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 52 
051 / 0907029916 
Detail
710062540
Základná škola Jakubovany, Jakubovany 86 
051 / 4522414 
Detail
710062648
Základná škola Lúčka, Lúčka 47 
051 / 4572050 
Detail
710062672
Základná škola Milpoš, Milpoš 55 
051 / 0905248112, 4574377 
Detail
710062710
Základná škola Oľšov, Oľšov 23 
051 / 4597173, 0907570772 
Detail
fotka
PhDr. Alena Kollárová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Darina Bánociová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Marián Terifaj
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Daniela Vrábľová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Slavomíra Zajacová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Júlia Rabatinová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov