CPPPaP Senica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Robotnícka 62, 90501 Senica
E-Mail: pppsenica@centrum.sk
Telefón: 034/6512061
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 421603332
034028277
Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919 
034/6595240 
Detail
037837044
Základná škola Čáry, Školská 285 
346592427 
Detail
037837109
Základná škola Dojč, Dojč 137 
346536126 
Detail
037836994
Základná škola Jablonica, Školská 1 
346583613 
Detail
031827829
Základná škola Kúty, Školská 694 
346597808 
Detail
037837028
Základná škola Sekule, Sekule 119 
347770080 
Detail
034028200
Základná škola Senica, J. Mudrocha 1343/19 
346514294 
Detail
034028226
Základná škola Senica, Komenského 959 
346513582 
Detail
031827705
Základná škola Senica, Sadová 620 
346514380 
Detail
034028218
Základná škola Senica, V. P. Tótha 32 
948024818 
Detail
037837079
Základná škola Sobotište, Sobotište 317 
346282108 
Detail
037837052
Základná škola Šaštín - Stráže, Štúrova 1115 
034 / 6592309 
Detail
35630108
Špec. základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573 
034/65 92 322 
Detail
035629908
Základná škola pri ZZ Smrdáky, Smrdáky 1 
034 / 6575155 
Detail
000181935
Spojená škola: ŠzŠ s MŠ i. Senica, Brezová 1 
034 / 6514791, 6543448 
Detail
037837036
Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 215 
347772146 
Detail
037837095
Základná škola s MŠ Cerová, Cerová 277 
346589228 
Detail
710057105
Základná škola s MŠ Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 44 
034 / 6581215 
Detail
710057148
Základná škola s MŠ Kuklov, Nová 203 
034 / 6582135 
Detail
037837117
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 397 
034 / 6598124 
Detail
710057172
Základná škola s MŠ Osuské, Výhony 11 
034 / 6587185 
Detail
037850768
Základná škola s MŠ Plavecký Peter, Plavecký Peter 89 
034 / 6539140 
Detail
042399769
Základná škola s MŠ Senica, J.Mudrocha 1343/19 
034 / 6514294 
Detail
037840657
Základná škola s MŠ Smolinské, Smolinské 407 
034 / 6592024 
Detail
037837001
Základná škola s MŠ Štefanov, Štefanov 329 
346537137 
Detail
710057075
Základná škola Častkov, Častkov 130 
034 / 6511317 
Detail
710057091
Základná škola Hlboké, Športová 259 
034 / 6576136 
Detail
710057130
Základná škola Koválov, Koválov 216 
034 / 6536422 
Detail
710057253
Základná škola Prietrž, Prietrž 138 
034 / 0918126957 
Detail
710057270
Základná škola Prievaly, Prievaly 187 
034 / 6599137 
Detail
710057342
Základná škola Smrdáky, Školská 33 
034/6575127 
Detail
710057318
Základná škola Šajdíkove Humence, Šajdíkove Humence 102 
034 / 6586187 
Detail
037840665
Základná škola Šaštín - Stráže, Hviezdoslavova 1462 
034 / 6592366 
Detail
fotka
PhDr. Tatiana Poláková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Lucia Bulganová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Hana Bzdúšková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marieta Potočárová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
PaedDr. Anna Sekáčová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Trnková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Senica