CPPPaP Senica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Robotnícka 62, 90501 Senica
E-Mail: pppsenica@centrum.sk
Telefón: 034/6512061
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 421603332
037837079
Základná škola Sobotište, Sobotište 317 
346282108 
Detail
037837052
Základná škola Šaštín - Stráže, Štúrova 1115 
034 / 6592309 
Detail
35630108
Špec. základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573 
034/65 92 322 
Detail
035629908
Základná škola pri ZZ Smrdáky, Smrdáky 1 
034 / 6575155 
Detail
000181935
Spojená škola: ŠzŠ s MŠ i. Senica, Brezová 1 
034 / 6514791, 6543448 
Detail
037837036
Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 215 
347772146 
Detail
037837095
Základná škola s MŠ Cerová, Cerová 277 
346589228 
Detail
710057105
Základná škola s MŠ Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 44 
034 / 6581215 
Detail
710057148
Základná škola s MŠ Kuklov, Nová 203 
034 / 6582135 
Detail
037837117
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 397 
034 / 6598124 
Detail
fotka
PhDr. Tatiana Poláková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Lucia Bulganová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Hana Bzdúšková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marieta Potočárová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
PaedDr. Anna Sekáčová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Trnková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Senica