CPPPaP Snina

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Partizánska 1057, 06901 Snina
E-Mail: mandzakova@cpppapsnina.eu
Telefón: 057/ 762 4297
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945050
037873547
Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina, Hviezdoslavova 985/20 
057/762 23 26 
Detail
036158798
Základná škola Snina, 1. mája 12 
577/622901 
Detail
036158747
Základná škola Snina, Budovateľská 1992/9 
577/622255, 0903 623 687 
Detail
037873776
Základná škola Snina, Komenského 2666/16 
057/7625680, 0911/430109 riad. 
Detail
036158755
Základná škola Snina, Študentská 1446/9 
057/762 25 06, 0911/438 008 
Detail
017070309
Špec. základná škola Snina, Partizánska 1057 
057/7682180 
Detail
037796046
Cirk.spojená škola -CZŠ sv. Cyrila a Metoda Snina, Švermova 10 
057/7622361 
Detail
037942123
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, Komenského 64/17 
577/683144 
Detail
037873644
Základná škola s MŠ - Osnovna škola z materskov školou Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 169 
057 / 7696130 
Detail
037873563
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 231/4 
577/623842 
Detail
037873571
Základná škola s MŠ Klenová, Klenová 111 
577/696128 
Detail
037873652
Základná škola s MŠ Kolonica, Kolonica 121 
057 / 7674226 
Detail
037873580
Základná škola s MŠ Pčoliné, Pčoliné 113 
057/7584590  
Detail
037873598
Základná škola s MŠ Stakčín, SNP 412 
057/7692118 
Detail
037946757
Základná škola s MŠ Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka 24 
057 / 7674114, 7674114 
Detail
037873601
Základná škola s MŠ Ubľa, Ubľa 120 
057/7673138, 0911673138 
Detail
037873610
Základná škola s MŠ Ulič, Ulič 137 
577/694123 
Detail
037873628
Základná škola s MŠ Zboj, Zboj 176 
057 / 7694154 
Detail
037873636
Základná škola s MŠ Zemplínske Hámre, Sninská 318/16 
057/7581890-1 
Detail
710060998
Základná škola Hostovice, Hostovice 37 
057 / 7695130 
Detail
fotka
Mgr. Zoja Jacinová
Psychológ
CPPPaP Snina
fotka
PaedDr. Mária Mandzáková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Snina
fotka
PhDr. Mikuláš Petriščák
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Snina, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Martin Takáč
Psychológ
CPPPaP Snina
fotka
Mgr. Stanislava Takáčová
Psychológ
CPPPaP Snina
fotka
Mgr. Jozef Makaj
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Snina