Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta 1

Typ: Základná škola
Adresa: Gemerská cesta 1, 98401 Lučenec
WWW:
E-Mail: sekretariat@sgymlc.sk
Telefón: 0907/716412
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 045024057
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Novodomská
Riaditeľ
Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta 1
fotka
Mgr. Gabriela Kulichova
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta 1