Základná škola Alexandra Dubčeka Martin, Ul. budovateľov 9

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. budovateľov 9, 03601 Martin
WWW:
E-Mail: zsalexandradubceka@gmail.com
Telefón: 911951144
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037811711
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Oľga Potašová
Riaditeľ
Základná škola Alexandra Dubčeka Martin, Ul. budovateľov 9
fotka
Mgr. Zuzana Biarincová
Výchovný poradca
Základná škola Alexandra Dubčeka Martin, Ul. budovateľov 9