Základná škola s MŠ Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 136

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Mníšek nad Popradom 136, 065 22 Mníšek nad Popradom
WWW:
E-Mail: suskoa@gmail.com
Telefón: 052/4395126
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stará Ľubovňa
IČO: 37872893
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľuba Kasenčáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 136
fotka
Mgr. Andrej Suško
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 136