Základná škola Mýtna, Mýtna 67

Typ: Základná škola
Adresa: Mýtna 67, 985 53 Mýtna
WWW:
E-Mail: zsmytna@mytna.sk, monikakoporova@post.sk
Telefón: 047/4397192
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 710058942
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Koporová
Riaditeľ
Základná škola Mýtna, Mýtna 67
fotka
Mgr. Jana Valachová
Výchovný poradca
Základná škola Mýtna, Mýtna 67