CPPPaP Trnava

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: M. Sch. Trnavského 2, 91701 Trnava
E-Mail: centrumtt@gmail.com
Telefón: 033/5514423
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 37836501
42165393
Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3 
917951353 
Detail
036093939
Základná škola Cífer, SNP 5 
335599125 
Detail
037836471
Základná škola Dechtice, Dechtice 514 
335575113 
Detail
036093734
Základná škola Majcichov, Majcichov 536 
335583118 
Detail
036080543
Základná škola Trnava, Andreja Kubinu 34 
333236941 
Detail
036080594
Základná škola Trnava, Jána Bottu 27 
333236851 
Detail
037990357
Základná škola Trnava, Kornela Mahra 11 
333236880 
Detail
037990365
Základná škola Trnava, Maxima Gorkého 21 
333236861 
Detail
036080772
Základná škola Trnava, Nám.Slov.uč.tovarišstva15 
333236932 
Detail
037990373
Základná škola Trnava, Spartakovská 5 
333236901 
Detail
000182800
Špeciálna zákl.škola i. Trnava, Spojná 6 
033 / 5501810 
Detail
710162430
Špeciálna základná škola pri RC Trstín, Trstín 345 
033 / 5589116, 5589174 
Detail
35630060
Spojená škola Trnava, Beethovenova 27 
033/5331989 
Detail
035629860
Spojená škola: ŠzŠ s MŠ Trnava, Čajkovského 50 
033 / 5353046, 0904216908 
Detail
710216645
Základná škola pri ZZ ako súčasť Spojenej školy Trnava, Andreja Žarnova 11 
033 / 5521028, 5521067 
Detail
017643902
Základná škola s MŠ Angely Merici Trnava, Halenárska 45 
033 / 5511204, 5511721 
Detail
037842501
Základná škola s MŠ Bohdanovce nad Trnavou, Bohdanovce nad Trnavou 41 
033 / 5529116 
Detail
037836463
Základná škola s MŠ Boleráz, Boleráz 456 
335579113 
Detail
036080870
Základná škola s MŠ Brestovany, J. Nižnanského 1 
335596125 
Detail
037836552
Základná škola s MŠ Bučany, Bučany 155 
337435519 
Detail
fotka
PhDr. Alena Babirátová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
PaedDr. Alexandra Bleščáková -
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trnava
fotka
PhDr. Zdenka Budická
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
PhDr. Marianna Hanuláková
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Jana Kovářová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trnava, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Martina Martišovičová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Ivica Osvaldová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Trnava
fotka
PaedDr. Silvia Stanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Lenka Škulcová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
PhDr. Jana Šuranová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Margita Tarbajová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Jana Vidličková
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Jana Železkovová
Psychológ
CPPPaP Trnava
fotka
Mgr. Martin Keleši
Psychológ
CPPPaP Trnava