Súkromná základná škola Nová Dubnica, Slov.národ.povstania 96/3

Typ: Základná škola
Adresa: Slov.národ.povstania 96/3, 018 51 Nová Dubnica
WWW:
E-Mail: skoladokoran@szsndca.edu.sk
Telefón: 042/4433335
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dubnica nad Váhom
IČO: 43908977
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jana Kramárová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Nová Dubnica, Slov.národ.povstania 96/3
fotka
Ing. Jana Šošovičková Ph.D.
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Nová Dubnica, Slov.národ.povstania 96/3