CPPPaP Vranov nad Topľou

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou
E-Mail: ppp.vt@stonline.sk
Telefón: 057/ 442 37 18
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945114
710064500
Základná škola Remeniny, Remeniny 101 
057/4452350 
Detail
037873270
Základná škola Čaklov, Čaklov 495 
057 / 4496434 
Detail
037873288
Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrová 341 
057/4452340 
Detail
710064349
Základná škola Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 112 
057/4884601 
Detail
37873300
Základná škola Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 155 
057/4493192 
Detail
037873318
Základná škola Sačurov, Školská 389 
057/4497275 
Detail
37873342
Základná škola Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 54 
057/44941 52 
Detail
037873334
Základná škola Soľ, Soľ 53 
057/4496324 
Detail
031305318
Základná škola Vranov nad Topľou, Bernolákova 1061 
057/4461007 
Detail
037873393
Základná škola Vranov nad Topľou, Kukučínova 106 
057/4422366, 0918 532678 
Detail
037873385
Základná škola Vranov nad Topľou, Nám. Jána Pavla II 827 
057/488 75 60, 0918 512 320 
Detail
037873377
Základná škola Vranov nad Topľou, Sídlisko II. 1336 
0917 890903, 057/442 14 82 
Detail
037873369
Základná škola Vranov nad Topľou, Sídlisko juh 1054 
057/ 44 648 72 
Detail
37873407
Základná škola Výšný Žipov, Výšný Žipov 220 
057/4491219 
Detail
037873415
Základná škola Zámutov, Zámutov 531 
057 / 4888711 
Detail
037873261
Spojená škola - ŠZŠ Bystré, Bystré 347 
574492559 
Detail
42090181
Spojená škola - ŠZŠ Hanušovce nad Topľou, Kukorelliho 552 
0917680655 riad,057 445 23 05  
Detail
42089816
Spojená škola - ZŠ t.p. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 
057/4885141 riad. 
Detail
042089808
Spojená škola i.-ŠZŠ i. Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 140 
057 / 4421627 
Detail
710162111
Spojená škola-ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 
057 / 4421004 
Detail
fotka
PhDr. Lucia Gurňáková
Psychológ
CPPPaP Vranov nad Topľou
fotka
Ing. Mgr. Ivana Lacušová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Bibiana Lancíková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Vranov nad Topľou
fotka
PhDr. Marta Mražiková
Psychológ
CPPPaP Vranov nad Topľou
fotka
Mgr. Slávka Manduľáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Vranov nad Topľou
fotka
Mgr. Petra Hudáková
Psychológ
CPPPaP Vranov nad Topľou