Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4

Typ: Základná škola
Adresa: Andovská ulica č. 4, 94052 Nové Zámky
WWW:
E-Mail: hozlarova@czsnovezamky.sk
Telefón: 035/ 6428 500
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 42210429
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Janka Mičeková
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4
fotka
Mgr. Katarína Hozlárová
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4
fotka
Mgr. Peter Minár
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4