Projektové centrum Banská Bystrica

Typ: Projektové centrum
Adresa: Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO: 164321
37831402
CPPPaP Žiar nad Hronom 
045/ 6732280 
Detail
fotka
Ľubomír Tichý
Manažér
Projektové centrum Banská Bystrica
fotka
Zuzana Vencelová
Zástupca manažéra
Projektové centrum Banská Bystrica