CPPPaP Zlaté Moravce

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: A. Kmeťa 6, 95301 Zlaté Moravce
E-Mail: cpppzm@mail.t-com.sk
Telefón: 037/6421203
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121418
710056702
Základná škola Čierne Kľačany, Školská 2 
037 / 6306217 
Detail
710056737
Základná škola Hostie, Hostie 86 
037 / 6337114 
Detail
710214812
Základná škola Hosťovce, Hosťovce 224 
037 / 6345104 
Detail
710056680
Základná škola Choča, Choča 141 
037 / 6331152 
Detail
710144610
Základná škola Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tribečom 144 
037 / 6317260 
Detail
710056788
Základná škola Lovce, Hlavná 45 
037 / 6348228, 0905554510 
Detail
710056826
Základná škola Mankovce, Mankovce 102 
037 / 6347227 
Detail
710056834
Základná škola Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 110 
037 / 6322547, 6333547 
Detail
710056850
Základná škola Nemčiňany, Nemčiňany 129 
037 / 6344221 
Detail
710056869
Základná škola Neverice, Školská 214 
037 / 6315225 
Detail
710056915
Základná škola Slepčany, Školská 232 
037 / 7884041 
Detail
031826113
Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince, Kopanická 286 
037 / 6301322 
Detail
710056923
Základná škola Velčice, Velčice 86 
037 / 6307221 
Detail
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Dudášová
Psychológ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Mgr. Mária Hroššová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
PhDr. Radovan Štukovský
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Jana Farkašová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Miroslava Veľká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce