Špec. základná škola Ostrovany, Ostrovany 11

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Ostrovany 11, 08222 Ostrovany
WWW:
E-Mail: ypeciuln@stonline.sk
Telefón: 051/4520302
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 17070414
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jaromír Illéš
Riaditeľ
Špec. základná škola Ostrovany, Ostrovany 11