Základná škola Pohronská Polhora, Hlavná 1

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 1, 97656 Pohronská Polhora
WWW:
E-Mail: sspolhora@gmail.com
Telefón: 0903 999139
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828428
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Stanislava Vraniaková
Výchovný poradca
Základná škola Pohronská Polhora, Hlavná 1
fotka
PaedDr. Drahomíra Tereňová
Riaditeľ
Základná škola Pohronská Polhora, Hlavná 1