Základná škola Polomka, Komenského 34

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 34, 97666 Polomka
WWW:
E-Mail: zspolom@pobox.sk
Telefón: 048 /6193 123, 0911 906 700
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828495
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Magdaléna Sviteková
Riaditeľ
Základná škola Polomka, Komenského 34
fotka
PaedDr. Zlatica Kánová
Výchovný poradca
Základná škola Polomka, Komenského 34
fotka
Mgr. Elena Janošková
Výchovný poradca
Základná škola Polomka, Komenského 34