Špec.základná škola Polomka, Štúrova 60

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Štúrova 60, 97666 Polomka
WWW:
E-Mail: specialnazspolomka@gmail.com
Telefón: 048/6193121
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 35984694
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mariana Brozmanová
Výchovný poradca
Špec.základná škola Polomka, Štúrova 60
fotka
Ing. Anna Švidraňová
Riaditeľ
Špec.základná škola Polomka, Štúrova 60