CŠPP Levoča

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
WWW:
E-Mail: skola@nevidiaci.sk , riaditel@nevidiaci.sk
Telefón: 053/4512395, 053/4514795, 0905859177
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 42090199
42090199
Spoj. škola i. -ZŠzrpi. Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2 
053/4512395, 053/4514795 
Detail
fotka
Mgr. Štefan DREDAN
Špeciálny pedagóg
CŠPP Levoča
fotka
Mgr. Valéria FEDÁKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Levoča
fotka
Mgr. Monika Hasajová
Psychológ
CŠPP Levoča
fotka
Eleonóra HURTUKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Levoča
fotka
PaedDr. Helena JAKUBOVIČOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Levoča
fotka
PaedDr. Šarlota Múdra
Riaditeľ
CŠPP Levoča
fotka
Mgr. Michaela Hamráková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Levoča, IKT multiplikátori vzdelávania