Základná škola Predmier, Bajzova 2

Typ: Základná škola
Adresa: Bajzova 2, 01351 Predmier
WWW:
E-Mail: zakladnaskola@predmier.sk
Telefón: 041/ 5573 134
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037810057
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Čičková
Výchovný poradca
Základná škola Predmier, Bajzova 2
fotka
Mgr. Vladimír Kaláb
Riaditeľ
Základná škola Predmier, Bajzova 2