Súkromná základná škola Ružomberok, Štiavnická cesta 80

Typ: Základná škola
Adresa: Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
WWW:
E-Mail: dasadutkova@gmail.com
Telefón: 0918/707100
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Ružomberok
IČO: 37908987
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lenka Húsková
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Ružomberok, Štiavnická cesta 80
fotka
Mgr. Dáša Dutková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Ružomberok, Štiavnická cesta 80