Základná škola Sekule, Sekule 119

Typ: Základná škola
Adresa: Sekule 119, 90880 Sekule
WWW:
E-Mail: skola@zssekule.edu.sk
Telefón: 347770080
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837028
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Valéria Motlíková
Výchovný poradca
Základná škola Sekule, Sekule 119
fotka
Mgr. Miroslav Markuška
Riaditeľ
Základná škola Sekule, Sekule 119