Základná škola Senica, Komenského 959

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 959, 90501 Senica
WWW:
E-Mail: riaditel@dvojka.sk
Telefón: 346513582
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 034028226
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Ľ. Búzková
Výchovný poradca
Základná škola Senica, Komenského 959
fotka
PaedDr. Krzysztof Siwiec
Riaditeľ
Základná škola Senica, Komenského 959