Základná škola Skýcov, Školská 299

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 299, 95185 Skýcov
WWW:
E-Mail: skolaskycov@gmail.com
Telefón: 037/ 6346 128
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865200
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Benč
Výchovný poradca
Základná škola Skýcov, Školská 299
fotka
Mgr. Jozef Zvolenský
Riaditeľ
Základná škola Skýcov, Školská 299