Špeciálna ZŠ pri RC Bačkov, Školská 158

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Školská 158, 07661 Bačkov
WWW:
E-Mail: rc.cobanova@gmail.com
Telefón: 0911 969 766 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 710165293
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Baňacká
Výchovný poradca
Špeciálna ZŠ pri RC Bačkov, Školská 158
fotka
Mgr. Iveta Čobanová
Riaditeľ
Špeciálna ZŠ pri RC Bačkov, Školská 158