Základná škola Sobotište, Sobotište 317

Typ: Základná škola
Adresa: Sobotište 317, 90605 Sobotište
WWW:
E-Mail: sobotiste@post.sk
Telefón: 346282108
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837079
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Sukupčáková
Výchovný poradca
Základná škola Sobotište, Sobotište 317
fotka
Mgr. Jozef Serdahely
Riaditeľ
Základná škola Sobotište, Sobotište 317