Základná škola s VJM Balog nad Ipľom, Hlavná 294

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 294, 99111 Balog nad Ipľom
WWW:
E-Mail: molnarbarni@azet.sk
Telefón: 0907 /755 782
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 37833812
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Agáta Némethová
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Balog nad Ipľom, Hlavná 294
fotka
Ing. Barnabás Molnár
Riaditeľ
Základná škola s VJM Balog nad Ipľom, Hlavná 294