Základná škola s MŠ Bánov, kpt. Nálepku 43

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: kpt. Nálepku 43, 94101 Bánov
WWW:
E-Mail: zssms@banov.sk, ZSBanov@zoznam.sk
Telefón: 035/6571 158
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 037863878
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Kutálková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bánov, kpt. Nálepku 43
fotka
Mgr. Katarína Ondrušková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bánov, kpt. Nálepku 43