Kalendár akcií

Tlačová konferencia k realizácii projektu

Od: 30.5.2013
Mesto: Bratislava
Miesto: Búdková cesta

Organizátor: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Kontaktná osoba: PhDr. Štefan Matula, PhD

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje v pondelok, 3.6.2013 od 9:30 hod. v zasadacej miestnosti v IUVENTE, Búdková cesta v Bratislave, tlačovú konferenciu na tému Depistážny prieskum realizovaný v základných školách SR.

viac