Kalendár akcií

KONFERENCIA - Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch

Od: 21.11.2013
Mesto: Bratislava
Miesto: Hotel Saffron

Organizátor: VÚDPaP, Cyprichová 42, Bratislava 831 05
Kontaktná osoba: zuzana.martinovicova@vudpap-projekt.sk

Hlavné referáty a plenárne prednášky z konferencie

viac