Kalendár akcií

Prebiehajúce vzdelávanie

Od: 24.2.2014
Do: 14.3.2014
Mesto: Žilina, Trenčín, Prešov, Nitra, Trnava
Miesto: CPPPaP

Organizátor: Mgr. Martina Slovíková
Kontaktná osoba: vzdelavanie@vudpap-projekt.sk
Hostia: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia

viac