Kalendár akcií

Zasadnutie expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov

Od: 27.2.2015 - 09.00 - 18.00
Mesto: Bratislava
Miesto: Hotel Barónka

Organizátor: VUDPaP
Kontaktná osoba: Alžbeta Štofková Dianovská

6. zasadnutie ET pre VP.