Kalendár akcií

2. Medzinárodná odborná konferencia Národného projektu

Od: 23.6.2015
Mesto: Banská Bystrica
Miesto: Hotel DIXON

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Alena Kopanyiová, Darina Lepeňová, Lýdia Ďurajová

Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce


Odborný seminár pre riaditeľov CŠPP a CPPPaP v Slovenskej republike

Od: 22.6.2015
Mesto: Banska Bystrica
Miesto: Hotel DIXON

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Lýdia Ďurajová, Hedvika Lipovská

Odborní seminár je určený pre všetkých riaditeľov CŠPP a CPPPaP. Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o Národnom projekte, predstaviť plány a vízie ďalšej činnosti.


Inštruktážny kurz k metodikám „PORADENSTVO HROU“

Od: 10.6.2015 - 08.00 - 17.00
Mesto: Košice
Miesto: Hotel Centrum, Košice

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Ivana Tormová, Marek Španko

Dňa 10.6.2015 sa uskutočnil inštruktážny kurz k metodikám "Poradenstvo hrou" v priestoroch Hotela Centrum v Košiciach.


Inštruktážny kurz k metodikám „PORADENSTVO HROU“

Od: 9.6.2015 - 08.00 - 17.00
Mesto: Banská Bystrica
Miesto: Hotel Národný Dom, Banská Bystrica

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Ivana Tormová, Marek Španko

Dňa 9.6.2015 sa uskutočnil inštruktážny kurz k metodikám "Poradenstvo hrou" v priestoroch Hotela Národný Dom, v Banskej Bystrici.


Inštruktážny kurz k metodikám „PORADENSTVO HROU“

Od: 4.6.2015 - 09.00 - 17.00
Mesto: Bratislava
Miesto: Hotel Color, Bratislava

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Ivana Tormová, Marek Španko

Dňa 4.6.2015 sa uskutočnil inštruktážny kurz k metodikám Poradenstvo hrou v priestoroch Hotela Color, v Bratislave.