Kalendár akcií

Porada krajských manažérov

Od: 28.4.2015
Mesto: Bratislava
Miesto: Hotel Barónka

Organizátor: VÚDPaP


Študíjna návšteva v Českej republike

Od: 22.4.2015
Do: 24.4.2015
Mesto: Praha, Ilava, Brno
Miesto:

Organizátor: VÚDPaP
Kontaktná osoba: Alžbeta Štofková Dianovská