Všetky správy

VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016

V dňoch 11. – 13. októbra 2016 sa konal 20. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

viac

Vzácny hosť konferencie "Supevízia a koučing v meniacej sa Európe"- PhDr. J. Šiklová, CSc.

Zverejnené dňa: 6. 6. 2016

S potešením vám môžeme oznámiť, že hlavným rečníkom Konferencie „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“ v piatok 16.9.2016, bude popredná česká sociologička a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

viac

Nové metodické usmernenie pre výchovných poradcov

Zverejnené dňa: 26. 4. 2016

Vážené kolegyne a kolegovia výchovní poradcovia, v súvislosti s využívaním KomposyTu v poradenskej práci so žiakmi vo vašej škole vás upozorňujeme na dôležitú administratívnu zmenu - povinnosť používania ...

viac

«<123>»