Všetky správy

Vzácny hosť konferencie "Supevízia a koučing v meniacej sa Európe"- PhDr. J. Šiklová, CSc.

Zverejnené dňa: 6. 6. 2016

S potešením vám môžeme oznámiť, že hlavným rečníkom Konferencie „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“ v piatok 16.9.2016, bude popredná česká sociologička a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

viac

Nové metodické usmernenie pre výchovných poradcov

Zverejnené dňa: 26. 4. 2016

Vážené kolegyne a kolegovia výchovní poradcovia, v súvislosti s využívaním KomposyTu v poradenskej práci so žiakmi vo vašej škole vás upozorňujeme na dôležitú administratívnu zmenu - povinnosť používania ...

viac

«<123>»