Všetky správy

Nové metodické usmernenie pre výchovných poradcov

Zverejnené dňa: 26. 4. 2016

Vážené kolegyne a kolegovia výchovní poradcovia, v súvislosti s využívaním KomposyTu v poradenskej práci so žiakmi vo vašej škole vás upozorňujeme na dôležitú administratívnu zmenu - povinnosť používania Informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa so spracúvaním osobných údajov dieťaťa, a to od 1.5.2016.

viac

«<123>»