Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

V tejto sekcii nájdete aktuálne Prílohy časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

Príloha číslo 1

Príloha číslo 1 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 2

Príloha číslo 2 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 3

Príloha číslo 3 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 4

Príloha číslo 4 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 5

Príloha číslo 5 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 6

Príloha číslo 6 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 7

Príloha číslo 7 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 8

Príloha číslo 8 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 9

Príloha číslo 9 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

 

Príloha číslo 10

Príloha číslo 10 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

Príloha číslo 2-3, rok 2017

Príloha číslo 2-3 - časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Príloha číslo 4, rok 2017

Príloha číslo 4 - časopisu Psychológia a patopschológia dieťaťa

 

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na mapovanie činiteľov, ktoré tento vývin podmieňujú, predovšetkým školského, ale aj domáceho a iného sociálneho prostredia.